Vivo Expert - biuro rachunkowe Łódź
...

Pełna księgowość Łódź

Pełna księgowość jest skomplikowanym, precyzyjnym i sformalizowanym systemem ewidencyjnym zdarzeń gospodarczych. Ma na celu analizowanie, kontrolowanie i generowanie informacji odnośnie do stanu firmy w określonym momencie. Zasady, na których opiera się ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, znajdują swoje źródło w ustawach i regulacjach prawnych np. Ustawie o Rachunkowości.

Pełna księgowość na wyciągnięcie ręki

Nasze biuro rachunkowe oferuje usługę prowadzenia pełnej księgowości, dlatego właściciele firm nie muszą samodzielnie tego robić. Ciągle zmieniające się przepisy prawne sprawiają, że samodzielne prowadzenie pełnej księgowości przysparza mnóstwo zawiłości i problemów, a w ferworze codziennych zdarzeń, przedsiębiorcy nie są w stanie wyłapać zmieniających się regulacji prawnych.

biuro księgowe Łódź

Biuro rachunkowe Vivo Expert Łódź - co oferujemy?

Zadaniem naszego biura rachunkowego jest przyjmowanie kosztowych dokumentów, przychodów, a także ich ewidencja. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oferujemy:

 • ewidencjonowanie bieżące wszelkich operacji gospodarczych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych z dbałością o najnowsze przepisy i przesyłanie ich do GUS,
 • sporządzanie i przesyłanie Jednolitego Pliku Kontrolnego do Urzędu Skarbowego,
 • prowadzenie księgi handlowej głównej i ksiąg pomocniczych,
 • sporządzanie rozliczeń, rachunków, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości prawnych i niematerialnych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i zaliczek na podatek CIT,
 • przygotowywanie raportów i deklaracji dla ZUS,
 • opracowywanie planu kont i dostosowywanie ich do indywidualnych wymagań i potrzeb klienta,
 • naliczanie wynagrodzeń dla osób zatrudnionych,
 • merytoryczny i organizacyjny nadzór nad księgowością,
 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • reprezentacja Klientów przed instytucjami takimi jak: ZUS, US, GUS, NBP.

Pomagamy również naszym Klientom w dopełnieniu niezbędnych formalności i rejestracji działalności gospodarczej: spółki partnerskiej, spółki handlowej, spółki osobowej i spółki cywilnej.

Pełna księgowość - kiedy zachodzi obowiązek jej prowadzenia?

W pełnej księgowości ewidencji podlega niemal każde zdarzenie dotyczący wpływów i wypływów z budżetu: zarówno przelewy bankowe, jak i należności za towary, faktury, rachunki, a także dokumenty wewnętrzne. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych spoczywa na każdym przedsiębiorcy, który prowadzi spółkę komandytową, komandytowo-akcyjną, akcyjną i z o.o. - nie ma w tym przypadku znaczenia wysokość przychodów, jakie generują. Na pozostałych firmach obowiązek ten ciąży wówczas, gdy ich przychody przekraczają 2 mln euro.

Zapraszamy do kontaktu! Wspólnie ustalimy indywidualną ofertę dla Ciebie!

Zadzwoń! 791 591 223