Vivo Expert - biuro rachunkowe Łódź
...

Księgowy Łódź - cennik


Ceny usług biura rachunkowego są każdorazowo uzgadniane z Klientem w oparciu o analizę jego indywidualnych potrzeb. Aby orientacyjnie oszacować koszty obsługi księgowej Państwa Firmy, zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem.

Od 300zł netto – za podatkową księgę przychodów i rozchodów (w zależności o ilości dowodów księgowych),

Pełna księgowość:

  • 1000zł netto – do 30 dowodów księgowych,
  • 1300zł netto – 31-50 dowodów księgowych,
  • 1800 zł netto – 51-80 dowodów księgowych,
  • 2300zł netto – 81-100 dowodów księgowych.

Jako dowód księgowy należy rozumieć fakturę, rachunek, PK, listę płac, wyciąg bankowy itd.

Inne rodzaje usług:

  • 50zł netto – za usługi kadrowo – płacowe,
  • 200zł netto – za usługi doradcze,
  • 50zł netto – za rachunki do umów cywilnoprawnych,
  • 50zł netto/osoba – założenie akt osobowych pracownika,
  • 50zł netto/osoba – sporządzenie PIT 11, PIT 4R,
  • 70zł netto/osoba – szkolenia BHP.