Vivo Expert - biuro rachunkowe Łódź
...

Biuro rachunkowe Łódź - oferta


Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów:

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie rejestrów vat,
 • obsługa kadrowo-płacowa pracowników i rozliczenia właścicieli,
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,
 • sporządzanie i składanie miesięcznych/kwartalnych deklaracji vat oraz obliczania zaliczekna podatek dochodowy PIT 5/PIT 5L,
 • reprezentowanie Klienta przed organami skarbowymi oraz ZUS.

Pełna księgowość:

 • prowadzenie księgi handlowej głównej wraz z księgami pomocniczymi,
 • sporządzanie rozrachunków, rozliczeń, przygotowywanie potwierdzeń sald, wezwań do zapłaty,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie i terminowe składanie deklaracji podatkowych, naliczanie zaliczek na podatek dochodowy CIT,
 • sporządzanie i terminowe składanie sprawozdań finansowych wg aktualnych przepisów i ustawy o rachunkowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i terminowe przesyłanie do GUS,
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS,
 • układnie planu kont i dostosowanie do indywidualnych potrzeb Klienta,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników,
 • reprezentowanie Klienta przed instytucjami zewnętrznymi – US, ZUS, GUS, NBP,
 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
 • opracowanie polityki rachunkowości.

W razie potrzeby pomagamy przy rejestracji działalności gospodarczej: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki osobowe, spółki partnerskie, spółki handlowe.