dobra księgowa łódź:business persons shaking hands.wypełnianie pituVAT shield is held by businessman

Cennik

Ceny usług biura rachunkowego są każdorazowo uzgadniane z Klientem w oparciu o analizę jego indywidualnych potrzeb. Aby orientacyjnie oszacować koszty obsługi księgowej Państwa Firmy, zapraszamy do zapoznania się z poniższym cennikiem.

Od 200zł netto – za podatkową księgę przychodów i rozchodów (w zależności o ilości dowodów księgowych),

Pełna księgowość:

500zł netto – do 30 dowodów księgowych,
800zł netto – 31-50 dowodów księgowych,
1100 zł netto – 51-80 dowodów księgowych,
1300zł netto – 81-100 dowodów księgowych.

Jako dowód księgowy należy rozumieć fakturę, rachunek, PK, listę płac, wyciąg bankowy itd.
Inne rodzaje usług:

35zł netto – za usługi kadrowo – płacowe,
200zł netto – za usługi doradcze,
20zł netto – za rachunki do umów cywilnoprawnych,
50zł netto/osoba – założenie akt osobowych pracownika,
30zł netto/osoba – sporządzenie PIT 11, PIT 4R,
70zł netto/osoba – szkolenia BHP.